Јавна Расправа

Јавна раправа предлога ESMP плана одржана је 27. Априла 2023, уt 10:00 сати, организована од стране НИО1, Косте Главинића 8a, 11000 Београд, сала за сатанке, соба бр. 211. Учесници су били припадници главних заинтересованих страна пројекта…