About – 1
About – 2
About – 3
About – 4
About – 5
About – 6
PlayPause
About - 1
About - 2
About - 3
About - 4
About - 5
About - 6
previous arrow
next arrow

Основна идеја GreenCleanS пројекта је увођење нове технологије за уклањање елементарног сумпора из минералних трансформаторских уља коришћењем ниско-температурнe технологије и напуштање ризичне праксе регенерације уља са реактивирајућим адсорбентима. Ове технологије стварају токсичне емисије (диоксине) ако се примењују на уљима која садрже ПЦБ и додатно производе елементарни сумпор који изазива отказ трансформатора. Већина ових технологија не може уклонити елементарни сумпор који је формиран у трансформаторском уљу.

Развој нове технологије за уклањање елементарног сумпора из трансформаторских уља обухватиће обраду уља у лабораторијским условима, као и на пилот постројењу (TRL4), након чега ће уследити демонстрација нове технологије у радном окружењу на локацији трафо станице у Србији, на количини од 3 тоне уље у ИНТ мобилном постројењу у циљу достизања ТРЛ 7.

Резултати пројекта ће допринети зеленој и одрживој испоруци електричне енергије и биће од користи за животну средину и друштво. Спречавање кварова енергетских трансформатора и смањење загађења ваздуха, узрокованих применом тренутно доступних технологија регенерације уља са реактивирајућим адсорбентима биће омогућено развојем GreenCleanS и применом 3PINT.

Утицај: Одржива и зеленија енергија

Циљ: Иновативна технологија спремна за примену и напуштање тренутне штетне праксе – TRL 7