sijalica_pixabay5
sijalica_pixabay5
Baner za reklamu i za linkedin
Baner za reklamu i za linkedin
Modernizacija-trafostanica-u-Obrenovcu-1
Modernizacija-trafostanica-u-Obrenovcu-1
Home – Fig 1
Home - Fig 1
previous arrow
next arrow

Развој зелене технологије за спречавање хаварија енергетских трансформатора изазваних присуством елементарног сумпора у уљу и напуштање постојеће штетне праксе регенерације трансформаторских уља

Циљеви

  • Успостављање одрживе зелене енергије спречавањем кварова енергетских трансформатора изазваних елементарним сумпором, рзвојем иновативне зелене технологије интегрисане са претходно патентираним технологијама – креирање 3 патента института Никола Тесла (3 PINT)
  • Демонстрирати развијену технологију на терену коришћењем ИНТ мобилног постројења (TRL 7) у циљу побољшања постојеће праксе и смањења утицаја на животну средину кроз нулту емисију штетних гасова, следећи циљеве Европског зеленог договора
  • Оснажити истраживачки менаџмент и остварити успешну реализацију пројекта кроз ефикасну координацију између НИО, правовремену реализацију пројекта и ефективну дисеминацију резултата
  • Повећати истраживачке и иновативне капацитете и експлоатацију интелектуалне својине и пренети изврсне научне резултате у нове перспективе кроз пружање висококвалитетних услуга, производа и погодности за друштво

Трајање пројекта: 20. 05. 2023 – 20. 05. 2025.

Руководилац пројекта (PI): др Јелена Лукић