Kick off meeting

Први састанак тима истраживача обе НИО одржан је 15.06.2023, када је основан Project Management & Administration Unit и дискутовано о активностима на пројекту и роковима за њихово извршење.