Vanja Nikolić

Vanja Nikolić

IEEE PowerTech 2023

Пројекат GreenCleanS је представљен током панел сесије 29. Јуна 2023, на једној од водећих конференција у свету у области енергетике – IEEE PowerTech 2023: “Leading innovations for resilient and carbon-neutral power systems”, одржаној у Београду од 25-29. Јуна 2023.

Јавна Расправа

Јавна раправа предлога ESMP плана одржана је 27. Априла 2023, уt 10:00 сати, организована од стране НИО1, Косте Главинића 8a, 11000 Београд, сала за сатанке, соба бр. 211. Учесници су били припадници главних заинтересованих страна пројекта…

Kick off meeting

Први састанак тима истраживача обе НИО одржан је 15.06.2023, када је основан Project Management & Administration Unit и дискутовано о активностима на пројекту и роковима за њихово извршење.